Number of melodies in the database: 72

Text incipit
or designation
Locality County Date Informant Sound
Füleimnek nincs hallása Vacsárcsi Csík 1907.07. Balázs Imre
Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út Vacsárcsi Csík 1907.07. Balázs Imre
Sötét felhő borítja be az eget Vacsárcsi Csík 1907.07. Bíró Ignácné
A vacsárcsi halastó, halastó Vacsárcsi Csík 1907.07. lad MH_1018a
Tisza partján van egy hajó kikötve Vacsárcsi Csík 1907.07. lads
Vacsárcsiba kis kalapot viselnek Vacsárcsi Csík 1907.07. lads
El akarnak, el akarnak katonának vinni Vacsárcsi Csík 1907.08. lads
A vacsárcsi, a vacsárcsi bíró kapujába Vacsárcsi Csík 1907.07. lads
Jaj, de szépen harangoznak Vacsárcsi Csík 1907.07. lads
Nyitsd ki babám, nyitsd ki hát, nyitsd ki babám zöldre festett ajtódat Vacsárcsi Csík 1907.07. lads
Szép élete van a honvéd huszárnak Vacsárcsi Csík 1907.07. lads
A molnárné leánya Vacsárcsi Csík 1907.07. lads
Szegény Rózsa Sándor Vacsárcsi Csík 1907.07. man MH_1018c, BF_0097c
Nekem is volt egy madárkám, jaj, de szép Vacsárcsi Csík 1907.07. man, married woman
Áldja meg az Isten Vacsárcsi Csík 1907. married woman MH_1016c
Ha kiindulsz Erdély felől Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman MH_1015e, BF_0094e
Mikor a nagy erdőn kimész Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman MH_1016a
Fehér László lovat lopott Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman MH_1015c
Haj, Kolozsvár olyan város Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman
Szabó Vilma kiment az erdőbe Vacsárcsi Csík 1907.08. married woman
Kemény kősziklának könnyebb elhasadni Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman MH_1016b, BF_0095b
Angyali vagy madár, ki az ágokon jár Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman
Istenem, istenem, áraszd meg a vizet Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman
Ha kimegyek arr`a magas tetőre Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman
Kocsmárosné, főzzön halat ebédre Vacsárcsi Csík 1907.07. married woman MH_1015d
Kedves feleségem! Vacsárcsi Csík 1907.07. Márton István MH_1016d
Minden úton, utcán Vacsárcsi Csík 1907.07. older woman
Szakítottam rózsát bimbó nélkül Vacsárcsi Csík 1907.08. older woman
Csepereg az eső Vacsárcsi Csík 1907.07. older woman
Udvarom közepén Vacsárcsi Csík 1907. old woman
Túlsó sorba a mi házunk Vacsárcsi Csík 1907.07. old woman MH_1015b, BF_0094b
A kisasszony papucsába Vacsárcsi Csík 1907.08. old woman MH_1015a, BF_0094a
Kertben virágot szedtem, lábam összetörtem Vacsárcsi Csík 1907.07. Pap Miklós MH_1017c, BF_0096c
Harmatos a kukorica levele Vacsárcsi Csík 1907.07. Takács Ferenc MH_1017b, BF_0096b
De szeretnék szántani Vacsárcsi Csík 1907.08. Takács Ferenc MH_1017a
Nem ettem én ma egyebet Vacsárcsi Csík 1907.07. young people
Lefelé folyik a Tisza Vacsárcsi Csík 1907.07. young people
Akkor szép az erdő, mikor zöld Vacsárcsi Csík 1907.08. young people
Sudár magas a nyárfa teteje Vacsárcsi Csík 1907.07. young people
A vacsárcsi iskolában szól a muzsika Vacsárcsi Csík 1907.08. young people
Esik eső szép csendesen, tavasz akar lenni Vacsárcsi Csík 1907.08. young people
Nékem is volt egy szeretőm, mégpediglen zsidó lány Vacsárcsi Csík 1907.07. young people
Ha megérem, jövendőben Vacsárcsi Csík 1907.08.
Feleségem olyan vagyon Vacsárcsi Csík 1907.07.
Aj, de magas ez a kis Hargita Vacsárcsi Csík 1907.07.
Szegény legény vagyok, nincs semmi vagyonom Vacsárcsi Csík 1907.07.
Nem füstöl a szomszédasszony kéménye Vacsárcsi Csík 1907.07.
Dobos Gábor tízesztendős korában Vacsárcsi Csík 1907.07.
Csíkszer'dai postás sípja szépen szól Vacsárcsi Csík 1907.07.
Három csillag van az égen egy sorban Vacsárcsi Csík 1907.07.
Későn jön föl kaszás csillag az égre Vacsárcsi Csík 1907.07.
[szövege hiányzik] Vacsárcsi Csík 1907.07.
Huszárgyerek nem eszik vacsorát Vacsárcsi Csík 1907.07.
A gőzösnek hat ablaka, de nem bánom Vacsárcsi Csík 1907.08.
Asztalomon tenta, penna, papiros Vacsárcsi Csík 1907.07.
Hideg se volt, mégis befagyott a tó Vacsárcsi Csík 1907.08.
Elveszett a kis pej lovam … Vacsárcsi Csík 1907.07.
Bégyulai kikötőben megállt a gőzhajó Vacsárcsi Csík 1907.08.
Csuhaha, lehajlott a diófának az ága Vacsárcsi Csík 1907.08.
Belenyúlok a kis lajbim sej, haj, mind a két zsebébe Vacsárcsi Csík 1907.08.
Kapum előtt, házam előtt folyik el a Berettyó Vacsárcsi Csík 1907.08.
Szép élet a honvéd élet, de sokat kell szenvedni Vacsárcsi Csík 1907.07.
Harangoznak a toronyban, gyülekeznek a templomba, vasárnap Vacsárcsi Csík 1907.08.
A brassai Cenk-oldalon Vacsárcsi Csík 1907.08.
Az én kardom markolatját Vacsárcsi Csík 1907.07.
Az ég alatt a föld színén Vacsárcsi Csík 1907.07.
Kis koromban árvaságra maradtam Vacsárcsi Csík 1907.07.
Azt gondolom, hogy az eső esik Vacsárcsi Csík 1907.07.
Szilaj nótát fütyörésznek a szelek Vacsárcsi Csík 1907.07.
Erdő, erdő, mit vétettem Vacsárcsi Csík 1907.07.
Erdő, erdő mit vétettem Vacsárcsi Csík 1907.07.
Hármat füttyentett a gőzös masina Vacsárcsi Csík 1907.08.