Number of melodies in the database: 11

Text incipit
or designation
Locality County Date Informant Sound
Ablakomon besütött a holdvilág Körösfő Kolozs 1907.08. girl
Eddig hittem, hogy szerettél Körösfő Kolozs 1907.08. girl
Hej de bajos keskeny ágyban feküdni Körösfő Kolozs 1907.08.
Két út van előttem, harmadik az ösvény Körösfő Kolozs 1907.08. young people
Máma péntek, holnap szombat, vasárnap Körösfő Kolozs 1907.08. girl
Nem csillag az, ki az égen nem ragyog Körösfő Kolozs 1907.08. girl
Nincs jobb dolga, mint a Miklós-huszárnak Körösfő Kolozs 1907.08.
Sej, a babámnak gyapotas gatyája Körösfő Kolozs 1907.08. girl
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak Körösfő Kolozs 1907.08. girl
Úgy ég a tűz, ha lobog Körösfő Kolozs 1907.08. girl
Úgy elmegyek, hírt sem hallasz felőlem Körösfő Kolozs 1907.08. Péntek Gyugyi György